ΚΕΠ 102: Special Seminars in Entrepreneurship

ΚΕΠ 102: Special Seminars in Entrepreneurship

Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 102

MAM: 14176

Τίτλος μαθήματος: Eιδικά Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας

Τύπος: Σεμινάριο / Φροντιστήριο / Πρακτική άσκηση

Είδος: Μάθημα ελεύθερης επιλογής

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή Αγγλική

Μονάδες ECTS: Το μάθημα πιστώνεται με 3 μονάδες ECTS. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ολιγοήμερα εντατικά σεμινάρια και/ή διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, διοργανωμένα ή συνδιοργανωμένα και πιστοποιημένα από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας. Στο τέλος των σεμιναρίων θα πρέπει να υποβάλουν μια εργασία πάνω στα αποτελέσματα της συμμετοχής τους.

Τρόπος Βαθμολόγησης: Επιτυχία/Αποτυχία

Ώρες Διδασκαλίας (διάρκεια): 24-40 

Εγγραφή: Ναι

Προαπαιτούμενα: Όχι

Διδάσκων: Επισκέπτης Καθηγητής / Καθ. Μάριος Δικαιάκος, Διευθυντής ΚΕΠ

Ακαδημαϊκή Οντότητα: Κέντρο Επιχειρηματικότητας, ΚΟΔ03

Περιγραφή του μαθήματος:

Ολιγοήμερα εντατικά μαθήματα / σεμινάρια αφιερωμένα σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως διαλέξεις, φροντιστήρια, εκτεταμένη πρακτική άσκηση, ομαδικές εργασίες, διαγωνισμοί και προετοιμασία εργασιών και/ή παρουσιάσεων επιχειρηματικών ιδεών, επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), καινοτόμων πρωτοτύπων προϊόντων, συστημάτων και/ή υπηρεσιών. Ομιλητές στα σεμινάρια θα είναι αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.

Στόχοι του μαθήματος:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε εξειδικευμένα κατά περίπτωση θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπως σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρήσεων, σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου, καινοτομική επιχειρηματικότητα, σχεδιαστική σκέψη, δημιουργικότητα, προσέλκυση επενδύσεων κλπ. Τέλος, η δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Υλικό Διδασκαλίας: Παρουσιάσεις. Βιβλία και άρθρα. Διαδικτυακό υλικό.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Διαλέξεις. Φροντιστήρια. Ομαδικές Εργασίες. Πρακτική Άσκηση.

Κατοχύρωση του μαθήματος: Συμμετοχή και ολοκλήρωση των εντατικών σεμιναρίων και ολοκλήρωση προβλεπόμενων παραδοτέων. Βαθμολόγηση με Επιτυχία στη συμμετοχή και τα παραδοτέα. H αξιολόγηση θα γίνεται από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του μαθήματος.

Go to top