ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της αποστολής του για προώθηση της διεπιστημονικής εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας, προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών Επιχειρηματικότητας. Η επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην παροχή «Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα».

Η εκπαίδευση σε θέματα Επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους 3 βασικούς πυλώνες της αποστολής του ΚΕΠ. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη προσφέρεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν τα 2 επιλεγόμενα μαθήματα, "Σειρά Διαλέξεων στην Επιχειρηματικότητα" (ΚΕΠ101) και "Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας" (ΚΕΠ102).

Go to top