ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Τo Πρόγραμμα Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα προσφέρει σύγχρονες δεξιότητες, γνώσεις, εργαλεία και εμπειρίες σχετικές με την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) και την καινοτομία (innovation). Aπευθύνεται στους φοιτητές όλων των κλάδων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτό οδηγεί στην απόκτηση του «Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα». Το Πρόγραμμα αποτελείται από μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορούν να ληφθούν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Go to top