ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Πιστοποιητικού στην Επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα, το οποίο μπορείς να προσαρμόσεις αναλόγως των προσωπικών σου ενδιαφερόντων επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Μέσα από το Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα θα μπορέσεις να αποκτήσεις τις σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις, τα εργαλεία και την εμπειρία για να ενισχύσεις την επιχειρηματική σου δράση.

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι να:

  • αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων στην επιχειρηματικότητα, συνδυάζοντας ακαδημαϊκά πεδία, συμπεριλαμβανομένων των Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Οικονομικών, της Μηχανικής, των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών κ.α.

  • εξοικειωθείς με τη δημιουργία και την παρουσίαση επιχειρηματικού πλάνου μέσω της πρακτικής άσκησης και παρουσίασης που απαιτείται από το Πρόγραμμα

  • λάβεις μέρος σε Διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας και,

  • δικτυωθείς με φοιτητές και ακαδημαϊκούς διαφορετικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και αξιόλογα άτομα από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Go to top