ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για εισδοχή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση. Οι ημερομηνίες υποβολής της αίτησης για εισδοχή είναι οι ακόλουθες για κάθε ακαδημαϊκό έτος:

ΕΙΣΔΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Χειμερινό Εξάμηνο 31 Μαΐου 2018 30 Ιουνίου 2018
Θερινό Εξάμηνο 31 Οκτωβρίου 2018 30 Νοεμβρίου 2018

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

  • Δικαίωμα εισδοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης τους.

  • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος.

  • Ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα το οποίο θα αξιολογηθεί με βάση την προσωπική έκθεση (βλ. υποβολή αίτησης).

  • Υποβολή ενός εφικτού πλάνου/χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Προγράμματος.

Είτε ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προγράμματος μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, είτε όχι, τα μαθήματα του Προγράμματος καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο. Η απονομή του Πιστοποιητικού γίνεται σε ειδική τελετή που θα οργανώνει το ΚΕΠ.

Go to top