ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

ΚΕΠ 101: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

Κωδικός Μαθήματος: ΚΕΠ 101
Τίτλος Μαθήματος: Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»
Τύπος μαθήματος: Σεμινάριο/ Διαλέξεις/ Εργαστήρια
Επίπεδο: Προπτυχιακό / Μεταχυπτιακό
Έτος / Εξάμηνο φοίτησης: Οποιοδήποτε Εξάμηνο
Γλώσσα: Ελληνικά/ Αγγλικά
ECTS: 2
Αξιολόγηση (Προπτυχιακών Φοιτητών)
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση συμμετοχή στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την υποβολή γραπτών αναφορών, και είναι υπό τη μορφή Επιτυχία/ Αποτυχία
Αξιολόγηση (Μεταπτυχιακών Φοιτητών)
Συμμετοχή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και την υποβολή γραπτών αναφορών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξης δεξιοτήτων ή/και μια πιο εκτεταμένη έκθεση αναφοράς στο τέλος του εξαμήνου.
*Επιτυχία/ Αποτυχία.
Όνομα Διδάσκοντα: Διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας
Στόχοι Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η έκθεση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο πνεύμα και την κουλτούρα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ώστε ο κάθε φοιτητής να γνωρίσει σχετικές έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα της δικτύωσης των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
*Οι διαλέξεις πιθανόν να είναι και υπό τη μορφή εργαστηρίων όπου η δέσμευση θα ανέρχεται σε 2-6 ώρες κατά περίπτωση.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
To Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια πάνω σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η θεματολογία χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας, Καινοτομία, Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός, Επιχειρησιακά, Ηγεσία και περιλαμβάνει θέματα όπως: Κριτική Σκέψη, Δημιουργικότητα, Επιχειρηματικότητα, Δημιουργία Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Ιστορίες Επιτυχίας, Τρόποι Χρηματοδότησης, Ακούοντας τον πελάτη, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διανοητική Περιουσία, κ.α.
Ομιλητές στα σεμινάρια θα είναι αναγνωρισμένοι και διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους φοιτητές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Απόκτηση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Προαπαιτούμενα: Κανένα
Συναπαιτούμενα: Κανένα
Βιβλιογραφία: Παρουσιάσεις/ Διαδικτυακό Υλικό
Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστήρια.
Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 σεμινάρια/διαλέξεις/εργαστήρια του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Με την συμπλήρωση 12 διαλέξεων, θα πρέπει οι φοιτητές να υποβάλλουν μια έκθεση/αναφορά σε σχέση με τα σεμινάρια/διαλέξεις ώστε να γίνει η αξιολόγησή τους και να τους πιστωθούν οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

 

Go to top