ΚΕΠ 102: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας

ΚΕΠ 102: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας

Κωδικός Μαθήματος: ΚΕΠ 102
Τίτλος Μαθήματος: Ομαδική Εργασία Επιχειρηματικότητας
Τύπος μαθήματος: Eργαστήριο/ Πρακτική άσκηση
Επίπεδο: Προπτυχιακό / Μεταχυπτιακό
Έτος / Εξάμηνο φοίτησης: Οποιοδήποτε Εξάμηνο
Γλώσσα: Ελληνικά/ Αγγλικά
ECTS: 3
Αξιολόγηση (Προπτυχιακών Φοιτητών)
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε τελική γραπτή αναφορά και προφορική παρουσίαση (pitch) της ομάδας στον υπεύθυνο καθηγητή. Η αξιολόγηση είναι υπό τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία.
Αξιολόγηση (Μεταπτυχιακών Φοιτητών)
H αξιολόγηση στηρίζεται σε τελική γραπτή αναφορά και προφορική παρουσίαση (pitch) της ομάδας στον υπεύθυνο καθηγητή. Η αξιολόγηση είναι υπό τη μορφή Επιτυχία/Αποτυχία.
*Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές θα προέρχονται από μεταπτυχιακά προγράμματα η παρακολούθηση για την πρόοδο τους θα γίνεται από ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματός τους, και η αξιολόγηση τους θα γίνεται από κοινού, από ακαδημαϊκό του Τμήματός και το/τη Διευθυντή/τρια του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, με την πιθανή συμβολή εμπειρογνωμόνων του Κέντρου.
Όνομα Διδάσκοντα: Διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας
Στόχοι Μαθήματος:
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση έμπρακτων γνώσεων από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα στην κατανόηση των σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας και σχετικών θεμάτων, όπως σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρήσεων, σχεδιαστική σκέψη, σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου, δημιουργικότητα, παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (business plan), καινοτόμων πρωτοτύπων προϊόντων, συστημάτων και/ή υπηρεσιών κλπ. Τέλος, η δικτύωση των φοιτητών με άτομα εγνωσμένης αξίας από τον κόσμο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Περιεχόμενο Μαθήματος:
Εκπόνηση ομαδικής εργασίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και σε σχετικά εργαστήρια, κυρίως για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το μάθημα αυτό λειτουργεί και ως μια πρώτη προετοιμασία για αυτοδύναμη συμμετοχή των φοιτητών σε διαγωνισμούς καινοτομίας της Κύπρου και του εξωτερικού, που προσφέρονται από το ΚΕΠ ή/και συνεργαζόμενους φορείς – όπως τα θερινά σχολεία του European Innovation Academy (EIA), του European Institute of Innovation and Technology (EIT) και του Climate KIC-EIT.
Καθοδήγηση στους φοιτητές στην εκπόνηση της ομαδικής εργασίας θα δίνεται από το δίκτυο συνεργατών/ μεντόρων του ΚΕΠ, προσωπικό του ΚΕΠ και συνεργαζόμενους καθηγητές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη μιας ιδέας, την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, την κατανόηση της αγοράς και/η την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου.
Προαπαιτούμενα: ΚΕΠ 101 ή ΔΕΔ 432/434/468 (Eπιχειρηματικότητα και Καινοτομία) έγκριση διδάσκοντα
Συναπαιτούμενα: Κανένα
Βιβλιογραφία: Παρουσιάσεις. Βιβλία και άρθρα. Διαδικτυακό υλικό
Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Ομαδική Εργασία

 

Go to top